Intensywna Powtórka Gramatyki przed Maturą!

Powtórzysz, uzupełnisz i uporządkujesz nabyte wiadomości już w sierpniu!

Zainteresowanych maturzystów zapraszamy do zapoznania się z zawartością kursu i terminami.

Zapewniamy:

  • Powtórkę każdego przerobionego zagadnienia
  • Prace domowe do utrwalenia
  • Przyjemną atmosferę i komfort pracy w małych grupach
  • 14 spotkań w ciągu 7 tygodni
  • Test sprawdzający i indywidualna rozmowa na temat zdobytych umiejętności i ewentualnych potrzeb.

Kurs dla maturzystów – Cennik

ILOŚĆ OŚÓB W GRUPIE 14 SPOTKAŃ 90 MINUTOWYCH
GRUPA 2-4 OSOBY 1100 zł
GRUPA 5-6 OSÓB 900zł

Kurs dla maturzystów – Program

DATA SPOTKANIA TEMAT SPOTKANIA
1 26.VII.2022 Present Tenses
2 28.VII.2022 Past Tenses
3 02.VIII.2022 Future Tenses
4 04.VIII.2022 Modals, modals for the Past (have to/allow to/mustn’t )
5 09.VIII.2022 Relative Clauses, Infinitive, -ing
6 11.VIII.2022 Linking words 1
7 16.VIII.2022 Linking words 2
8 18.VIII.2022 Plurals/ Articles/ Verb-Subject agreement
9 23.VIII.2022 Conditionals
10 25.VIII.2022 Inversion
11 30.VIII.2022 Passive voice + Causative
12 01.IX.2022 Direct and Indirect Questions
13 06.IX.2022 Reported Speech 1
14 08.IX.2022 Reported Speech 2 (Introductory Verbs)
Call Now Button
REGIPIO SHOP